ຢາເສບຕິດໃຫມ່ປະຕິບັດຕໍ່ການຊຶມເສົ້າໃນຫນ້ອຍກ່ວາ 24 ຊົ່ວໂມງ ! [VIDEO]

ນ້ໍາຂອງ antidepressants ໃຫມ່ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີກວ່າໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງແທນທີ່ຈະກ່ວາສອງສາມອາທິດ.