microsoft Lumia 950 ການທົບທວນຄືນໂດຍ Verge ໄດ້ [ວິດີໂອ]

Microsoft ຂອງ Lumia 950 ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນຄັ້ງທໍາອິດໃນການແຂ່ງຂັນກັບ Android ແລະ iPhone ໃນເວລາດົນນານ. The 950 ມີຂໍ້ກໍາຫນົດແລະຄູ່ຜົວເມຍ tricks ເປັນເອກະລັກເຖິງເສອແຂນຂອງຕົນການປັບປຸງ, ແຕ່ວ່າກໍພຽງພໍ?

19747 0