ແຮກເກີໂຈມຕີສະຖານທີ່ອົງການເນໂຕ້ !

A ອູແກຣນ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວແມ່ນຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໂຈມຕີ cyber ທີ່ໄດ້ເວັບໄຊທ໌ອົງການເນໂຕ້ offline ວັນເສົາ.

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta