ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ Shot ປ້ອງກັນການໂຈມຕີຫົວໃຈ?

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຫນຶ່ງຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຄຶດຢ້ານໄດ້ຮັບການສັກຢາໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການ, ທ່ານອາດຈະຊອກຫາສິ່ງລະດົມໃຈພຽງເລັກນ້ອຍຫຼາຍຈາກການສຶກສາໃຫມ່.

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta