ຄະແນນໂດຍລວມ3
  • ການ Fitbit Charge HR ແມ່ນເປັນໂອກາດພາດໂອກາດນີ້. ໃນຖານະເປັນບົບຕິດຕາມລຸດກິດຈະກໍາງ່າຍໆກໍຄື chunky ແລະບໍ່ໄດ້ສຸດທ້າຍຍາວຫຼາຍ, ແຕ່ຕາມຂັ້ນຕອນແລະຊັ້ນ climbs ປັບໄຫມພຽງແຕ່.

 

ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ເຜີຍ​ແພ່​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຖອນ. ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ອະ​ໄພ​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ດວກ.