intrigues canonization Double

Double canonization intrigues
intrigues canonization Double (ຜ່ານ CNN ວີດີໂອ)

CNN ຂອງ Jim Bittermann ອະທິບາຍທິດສະດີຫຼາຍທາງຫລັງຂອງການ canonization ການວາງແຜນຂອງສອງທີ່ pontiffs ຕະວັດທີ 20.

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ

11761 0