filmmaker ການາດາປະຕິເສດ Turkey 'condolences’ ໃນໄລຍະ massacre

Canadian filmmaker rejects Turkey ‘condolences’ over massacre
filmmaker ການາດາປະຕິເສດ Turkey 'condolences’ ໃນໄລຍະ massacre (ຜ່ານ AFP)

ຜູ້ອໍານວຍການຮູບເງົາຂອງປະລໍາມະນູ Egoyan ວັນພະຫັດປະຕິເສດການສະເຫນີເຄີຍ Turkey ຂອງຄັ້ງທໍາອິດຂອງຄວາມເສົ້າສະຫລົດສໍາລັບມະຫາຊົນສົງຄາມໂລກຄັ້ງຂ້າພະເຈົ້າຂອງອາກເມນີ, ການໂທຫາຂໍ້ສັງເກດລັດຖະມົນຕີນາຍົກລັດຖະຂອງ “ລັດປະຕິເສດ.” ວັນ​ພຸດ, eve ຂອງຄົບຮອບ 99th ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ…

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ

10486 0