Britain ຂອງເດັກນ້ອຍ Prince George ຢ້ຽມຢາມ zoo ອົດສະຕາລີ

Britain’s baby Prince George visits Australian zoo
ເດັກນ້ອຍ Prince George ຢ້ຽມຢາມ zoo ອົດສະຕາລີ (ຜ່ານ AFP)

ເດັກນ້ອຍ Prince George ຍ່າງອອກໃນສາທາລະນະກັບພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາໃນວັນອາທິດສໍາລັບການໃຊ້ເວລາທໍາອິດໃນປະເທດໄທ, ສໍາລັບປະສົບການກັບສັດປ່າທີ່ສວນສັດ Taronga Sydney ຂອງ. George, ແປດເດືອນແລະທີສາມໃນອອນໄລນ໌ທີ່ຈະ throne ຫຼັງຈາກ grandfather Princes Charles ແລະ ...

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ