Boston Marathon ປັດຈຸບັນລະເບີດຂອງ silence

Boston Marathon bombing moment of silence
Boston Marathon ປັດຈຸບັນລະເບີດຂອງ silence (ຜ່ານ CBS News)

Scott Pelley ແລະບົດລາຍງານ Jeff Glor ຈາກ Boston, ທີ່ຮອງປະທານ Biden, ພະນັກງານເມືອງແລະຜູ້ລອດຊີວິດຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ Boston Marathon ລູກລະເບີດລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບທີ່ມີປັດຈຸບັນຂອງ silence ໄດ້.

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ