ນົກ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ດີກ​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ [VIDEO]

ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫມ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ນົກ​ຊະ​ນິດ​ນີ້​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້​ສຶກ​ລະ​ບາດ​ຂອງ tornado ທີ່​ຍ້າຍ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ວັນ​ກ່ອນ​ທີ່​ມັນ​ຈະ​ມົນ​ຕີ​ເປັນ.