Author Archives: ມັດທາຍ Smith

Brits ຢ້ານການສູນເສຍໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ

Brits fear losing their phones
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງພົນລະເມືອງປະເທດອັງກິດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກສູນເສຍຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຜິດໂທລະສັບມືຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມ ... ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ສ່ວນແບ່ງນີ້