Apple ຂອງ Watch Battery ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຈະ Last ວັນ

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໃຫມ່​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ Apple ແມ່ນ aiming ສໍາ​ລັບ​ການ 19 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ຫມໍ້​ໄຟ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ smartwatch ທໍາ​ອິດ​, ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ຕົນ.