Apple ຂອງ​ຄໍາ iPhone 5S ຍັງ​ແຕ້ມ​ແຖວ​ໃນ​ລອນ​ດອນ

Apple’s gold iPhone 5S is still drawing queues in London
Apple ຂອງ​ຄໍາ iPhone 5S ຍັງ​ແຕ້ມ​ແຖວ​ໃນ​ລອນ​ດອນ (ຜ່ານ ການ Inquirer)

GADGET ອອກແບບຂອງ Apple ຄໍາ iPhone 5S ຍັງແຕ້ມແຖວໃນລອນດອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄປກ່ຽວກັບການຂາຍໃນໄລຍະເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາໄດ້ໄປ Apple Store ຢູ່ Stratford Westfield ສູນລອນດອນໃນວັນສຸກ, ບ່ອນທີ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຖວຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບອາກາດ iPad, ບໍ່ມີ ...

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta