ໃນຄວາມເປັນຈິງສະແດງໂທລະພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບ Mars?!

People can apply to fly to Mars for a reality TV show, the only problem isit’s a one way ticket!

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ