8 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນປ້າຍວົງກົມຊ້ໍາ

8 Reasons that Cause the Dark Circles
8 ສາເຫດຂອງແຜ່ນປ້າຍວົງກົມຊ້ໍາທ່ານຄວນຈະຮູ້ຈັກ (ຜ່ານ http://www.stylecraze.com)

ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການທີ່ຈະສິ້ນສຸດເຖິງຄ້າຍຄື panda giant! ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມຊ້ໍາ ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນ. ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປະຊາຊົນສະແດງລອຍນ້ໍາຜູ້ທີ່ຂອງແຜ່ນປ້າຍວົງກົມຊ້ໍາກ່ຽວກັບເຫດຜົນຕ່າງໆເລີ່ມຈາກສະຫາຍ, ການຂາດການນອນ ກັບຄອມພິວເຕີ ...

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta