3000 ປີເກົ່າ Skeleton ພົບ riddles ກັບມະເຮັງ

3000 Year Old Skeleton Found Riddled with Cancer
3,000-skeleton ປີອາຍຸພົບ riddled ກັບມະເຮັງ (ຜ່ານ CBS News)

ໂບຮານຄະດີທີ່ຂຸດຢູ່ໃນຊູດານຄົ້ນພົບໂຄງກະດູກ 3,000 ປີອາຍຸທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ເຂົ້າໄປໃນວິວັດທະນາການເປັນມະເຮັງ. Alphonso Van Marsh ບົດລາຍງານ.

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta