[វីដេអូ] ក្រុមហ៊ុន Motorola នៅលើដៃមួយ: ជាក្លូនថវិកាទូរស័ព្ទ iPhone X បាន

[ដោយគេហទំព័រ The Verge បាន]

ក្រុមហ៊ុន Motorola បានប្រកាសជាផ្លូវការអំណាចក្រុមហ៊ុន Motorola មួយនិងក្រុមហ៊ុន Motorola នៅ IFA មួយ 2018, គូនៃពាក់កណ្តាលជួរទូរស័ព្ទ Android មួយដែលផ្តល់ជូននូវរលោង, ថវិកាដែលងាយស្រួលបង្កើនបន្ថយនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលរចនា X បាន. ប៉ុន្តែពួកគេនឹងអាចរកបាននៅអឺរ៉ុប, អាមេរិកឡាទីន, និងអាស៊ី - សោកស្តាយ, U.S. អតិថិជន.

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

4591 0