លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់

1. លក្ខខណ្ឌ

ដោយ​ការ​ចូល​ទៅកាន់​តំបន់​បណ្ដាញ​នេះ, អ្នក​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចង​ដោយ​ទាំងនេះ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ, ច្បាប់​និង​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​អនុវត្ត​បាន​ទាំង​អស់, និង​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​គឺ​ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​ណា​មួយ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន. ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ, អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​ហាម​ឃាត់​មិន​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ឬ​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​គេហទំព័រ​នេះ. ស​មា​្ភា​រៈ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដោយ​ច្បាប់​រក្សា​សិទ្ធិ​និង​សញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន.

2. ការ​ប្រើ​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ

 1. សិទ្ធិ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ដើម្បី​ទាញ​យក​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​នៃ​ស​មា​្ភា​រៈ​នេះ​ជា​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន (ព​ឬ​កម្មវិធី) នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​របស់​ព​ច្បាប់​សម្រាប់​ផ្ទាល់ខ្លួន, មើល​ជា​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន​មិន​មែន​ពាណិជ្ជកម្ម. នេះ​គឺ​ជា​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​មួយ, មិន​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​នៃ​ចំណង​ជើង, និង​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ​នេះ​អ្នក​អាច​មិន:
  1. កែប្រែ​ឬ​ចម្លង​មា​្ភា​រៈ​ដែល;
  2. ប្រើប្រាស់​វត្ថុធាតុដើម​សម្រាប់​គោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម​ណាមួយ, ឬ​សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ណាមួយ​ឡើយ (ពាណិជ្ជកម្ម​ឬ​មិន​មែន​ពាណិជ្ជកម្ម);
  3. ព្យាយាម​បំបែក​ឬ​បញ្ច្រាស​វិស្វករ​កម្មវិធី​ណាមួយ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​ព​វិធាន;
  4. យក​ការ​រក្សាសិទ្ធិ​ណាមួយ​ឬ​ការ​ចំណាំ​ដែល​មាន​កម្មសិទ្ធិ​ផ្សេង​ទៀត​មក​ពី​ស​មា​្ភា​រៈ; ឬ
  5. ផ្ទេរ​មា​្ភា​រៈ​ដែល​ទៅ​មនុស្ស​ម្នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ឬ “កញ្ចក់” ស​មា​្ភា​រៈ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ផ្សេង​ទៀត​ណា​មួយ.
 2. អាជ្ញាប័ណ្ណ​នេះ​នឹង​បញ្ចប់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​បើ​អ្នក​បាន​បំពាន​ណា​មួយ​នៃ​ការ​រឹត​បន្តឹង​ទាំង​នេះ​ហើយ​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ឈប់​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​វិធាន​នៅ​ពេល​ណា​មួយ. នៅពេល​ការ​បញ្ចប់​ស​មា​្ភា​រៈ​ទាំង​នេះ​មើល​របស់​អ្នក​ឬ​នៅ​លើ​ការ​បញ្ចប់​នៃ​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​នេះ, អ្នក​ត្រូវ​តែ​បំផ្លាញ​សម្ភារ​ដែល​បាន​ទាញ​យក​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​កាន់​កាប់​របស់​អ្នក​ថា​តើ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ឬ​បោះពុម្ព.

3. ការ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ

 1. ស​មា​្ភា​រៈ​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​ដំណឹង​វិធាន “ដូច​​​ជា”. ព័​ត៍​មាន​វិធាន​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ធានា​នោះ​ទេ, ស​ម្តែ​ង​ឬ​ការ​បញ្ជាក់, និង​សូម​ទាមទារ​និង​អវិជ្ជមាន​កម្ម​ការធានា​ដទៃ​ទៀត​ទាំង​អស់, រួម​ទាំង​ការ​ដោយ​គ្មាន​ដែន​កំណត់, ធានា implied ឬ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម, សម្បទា​សម្រាប់​គោលបំណង​ជាក់លាក់​មួយ, ឬ​មិន​រំលោភ​លើ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ឬ​ការ​រំលោភ​សិ​ទិ​្ធ​ផ្សេង​ទៀត. លើស​ពី​នេះ​ទៀត, ព័​ត៍​មាន​វិធាន​មិន​ធានា​ឬ​ធ្វើ​ឱ្យ​តំណាង​ណាមួយ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ត្រឹមត្រូវ, លទ្ធផល, ឬ​ភាព​ជឿជាក់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភារៈ​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​របស់​ខ្លួន​ឬ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ស​មា​្ភា​រៈ​បែប​នេះ​ឬ​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​ណា​មួយ​ដែល​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​វេ​ប​សាយ​នេះ.

4. ដែន​កំណត់

ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នោះ​ទេ​ព័​ត៍​មាន​វិធាន​ឬ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​របស់​ខ្លួន​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ខូច​ខាត​ណា​មួយ (រួម​ទាំង, ដោយ​គ្មាន​ដែន​កំណត់, ការ​ខូច​ខាត​ចំពោះ​ការ​បាត់​បង់​ទិន្នន័យ​ឬ​ពី​ប្រាក់​ចំណេញ, ឬ​ដោយសារ​ការ​រំខាន​អាជីវកម្ម,) កើត​ចេញ​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឬ​អសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​វត្ថុធាតុដើម​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណិត​ដំណឹង​វិធាន, even if News Rule or a News Rule authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on News Rule’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. News Rule does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. News Rule may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. News Rule does not, ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, make any commitment to update the materials.

6. Links

ព័​ត៍​មាន​វិធាន​មិន​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ទាំង​អស់​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​របស់​ខ្លួន​និង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​មាតិកា​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បែប​ណាមួយ​នោះ​ទេ. ការ​ដាក់​បញ្ចូល​នៃ​តំណ​ណា​មួយ​នេះ​មិន​បាន​បញ្ជាក់​អំពី​ការ​គាំទ្រ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​វិធាន​នៃ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ. ការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​ណាមួយ​គឺ​មាន​ដូច​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​នៅ​មាន​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ប្រើ.

7. តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​កែប្រែ

វិធាន​នេះ​អាច​កែប្រែ​ព​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ​សម្រាប់​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ពេល​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូនដំណឹង​ណាមួយ​ឡើយ. ដោយ​ប្រើ​តំបន់​បណ្ដាញ​នេះ​អ្នក​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចង​ដោយ​កំណែ​បន្ទាប់​មក​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ.

8. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ

ការ​ទាមទារ​ណាមួយ​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ព​វិធាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​នៃ​ទីក្រុង​ឡុ​ង​ដ៍​ដោយ​មិន​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ជម្លោះ​របស់​ខ្លួន​នៃ​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​ច្បាប់​ដែល.

លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​ការ​ប្រើ​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ.