ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: គិតថា

តើអ្វីដែលបង្កើតការជឿជាក់លើខ្លួនឯង?

What Creates Self-Esteem?
[រចនាប័ទ្មជូនដំណឹង =”1″]យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឱ្យមានអារម្មណ៍ល្អអំពីខ្លួនយើងទេប៉ុន្តែពួកយើងចូលទៅជាច្រើនអំពី ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ

ទម្លាប់អាក្រក់បំផុតរបស់អ្នកគ្រាន់តែគួរតែត្រូវបាន reprogrammed!

Your Worst Habits Simply Should Be Reprogrammed!
អ្នកមានអំណាចដើម្បីបណ្តុះបណ្តាចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការជ្រើសរើសយកអ្វីដែលអ្នកគិតថា, ជំនួសឱ្យការអនុញ្ញាតឱ្យចៃដន្យ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ