ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា

Kirobo កិច្ចពិភាក្សារបស់ជប៉ុនមនុស្សយន្តក្បាលដល់អវកាស

Kirobo កិច្ចពិភាក្សារបស់ជប៉ុនមនុស្សយន្តក្បាលដល់អវកាស
វីដេអូដំណឹងដោយទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងផ្ញើ NewsLook មនុស្សយន្តជាលើកដំបូងដែលបានទៅដល់ការនិយាយ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ