ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: Neurophilosophy

កោសិកាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ខួរក្បាលផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការវិកលចរិក

Brain’s immune cells hyperactive in schizophrenia

ការស្រាវជ្រាវថ្មីបានភ្ជាប់ការចាប់ផ្តើមនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងវិកលចរិតរលាកខួរក្បាល

អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ

តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ភ្នែក​របស់​អ្នក​នាំ​គេ​មក​ចាប់​ការ​គិត​របស់​អ្នក

How your eyes betray your thoughts

ស៊េរី​នៃ​ការស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​បាន​ណែនាំ​ថា​ការ​ធ្វើ​ចលនា​ភ្នែក​ទាំង​ពីរ​នេះ​អាច​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​និង​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ ... អាន​បន្ថែម

ចែករំលែកនេះ