ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: អង្គភាពដំណើរការកណ្តា

គូសផែនទី 3D គំរូរបស់ Google គម្រោង Tango ការព្យាបាលរុះរើមើលគ្រឿងក្នុងនោះទទួល

Google’s 3D mapping Project Tango prototype gets the teardown treatment
ទូរស័ព្ទ 3D របស់ GOOGLE ផែនទីគម្រោង Tango ត្រូវបានគេហៅថាត្រូវបានផ្តល់ការព្យាបាលរុះរើមើលគ្រឿងក្នុងនោះ, ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ

ក្រុមហ៊ុន Intel បាន​បង្ហាញ​កុំព្យូទ័រ​លើ​តុ​ជំនាន់​ក្រោយ

Intel Unveils Next Generation Desktop Computers
ការបង្កើតឈីបរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel បានបង្ហាញឧបករណ៍ជាច្រើនរួមទាំងកុំព្យូទ័រ desktop បានបំពាក់ដោយបន្ទះឈីបធ្វើឱ្យទាន់សម័យ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ