ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: ខ្មៅ decker

ខ្មៅ & ការសម្តែងខ្ពស់ decker LST136 ខ្សែអក្សរ trimmer ពិនិត្យឡើងវិញ

Black & Decker LST136 High Performance String Trimmer Review
វាត្រូវបានទាមទារយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរក្សាសួនច្បារនៅលើមូលដ្ឋានធម្មតា. នៅក្នុងដំណើរការនេះជាច្រើន ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ