ជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សិង្ហបុរីឈប់មិនឈប់វែងបំផុតរបស់ពិភពលោក

Singapore Airlines stops world’s longest non-stop flight
ជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សិង្ហបុរីឈប់មិនឈប់វែងបំផុតរបស់ពិភពលោក (តាមរយៈ AFP ថា)

ការហោះហើរពាណិជ្ជកម្មមិនឈប់វែងបំផុតរបស់ពិភពលោកបានបញ្ចប់ដោយគ្មានភ្លេងត្រែថ្ងៃចន្ទបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines (SIA) បានហោះសេវាជិត 19 ម៉ោងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងញូយ៉ក. ជើងហោះហើរ SQ 21 នៅថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញបានចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះ Changi, ការនាំយកបញ្ចប់ការរត់ប្រាំបួនឆ្នាំ. មួយ ...

13708 0