ពិន្ទុ​សរុប4
  • ទូរស័ព្ទ Galaxy A5 គឺ​រឹង​មាំ​មួយ, ពាក់​ក​ណ្តា​ល​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ជួរ​និង​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ, ដែល​ជា​ធម្មតា​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន Samsung, ដែល​មាន​ទំ​លាប់​នៃ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​របស់​ខ្លួន​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថោក​មាន​អារម្មណ៍​តានតឹង​ក្នុង​ការ​ប្រើ.

 

បានចេញផ្សាយកាលពីមុនដែលមាតិកាត្រូវបានគេដកចេញនៅទីនេះ. យើងសុំទោសចំពោះការរអាក់រអួល.