មនុស្សយន្តការសរសេរដំណឹង

Robots writing the news
មនុស្សយន្តការសរសេរដំណឹង (តាមរយៈ ទូរទស្សន៍ CNN វីដេអូ)

លោក Brian Stelter រាយការណ៍នៅលើរបៀបដែលមនុស្សយន្តមួយដែលបានជួយអ្នកកាសែត LA Times បានបោះពុម្ពផ្សាយដំណឹងនៃការរញ្ជួយដីមួយរំពេចសប្តាហ៍នេះ.

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta