តើធ្វើដូចម្តេចអវកាសយានិករស់នៅបានមានភាពតានតឹងការទូតនៅក្នុងចន្លោះ

How astronauts survive diplomatic tensions in space
តើធ្វើដូចម្តេចអវកាសយានិករស់នៅបានមានភាពតានតឹងការទូតនៅក្នុងចន្លោះ (តាមរយៈ AFP ថា)

ខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួញដូរដាក់ទណ្ឌកម្មប្តាហ៍នេះក្នុងវិបត្តិដែលកំពុងរីកចម្រើនមួយនៅលើតំបន់ Crimea, អវកាសយានិកពីប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងខាងលើមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការរាប់រយនាក់ទីសក្ការៈរបស់ពួកគេនៃម៉ាយល៍ពី ភព​ផែនដី. អ្នកជំនាញនិយាយថាភាពតានតឹងម៉ោននយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta