ក្រុមហ៊ុន google កញ្ចក់ – មនុស្សដំបូងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន

Google Glass – First People Arrested
ការចាប់ខ្លួន Wildwood បានថតនៅលើ Google កញ្ចក់ (តាមរយៈ NJ.com)

WILDWOOD - មួយនៃគូស្វាមីភរិយាមួយគូដំបូងម៉ឺននាក់ក្នុងការប្រើ Google កញ្ចក់, បច្ចេកវិទ្យា wearable ដែលមើលទៅដូចជាវ៉ែនតា, ជឿថាគាត់កត់ត្រាវាយជាសាធារណៈលើកដំបូងនិងការចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងឧបករណ៍នៅលើក្តារក្រាល Wildwood នៅលើទី 4 ខែកក្កដា, នេះបើយោងតាម ​​...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta