ទូរស័ព្ទ Galaxy S5 ពាក្យបណ្តឹងជ្រាបទឹកល្បង

Galaxy S5 waterproof claims put to the test
ទូរស័ព្ទ Galaxy S5 ពាក្យបណ្តឹងជ្រាបទឹកល្បង (តាមរយៈ សួរ​សំណួរ​នេះ)

លក់ Samsung Galaxy S5 មកដល់អួតអំពីវិញ្ញាបនប័ត្រ IP67, ដែលមានន័យថាជាច្រើនដូចជាស្មាតហ្វូន Xperia Z របស់ក្រុមហ៊ុន Sony, វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជាការប្រឆាំងនឹងធូលីដីភាពធន់, ធ្លាក់ចុះនិងទឹកសំខាន់បំផុត. ជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រ IP67, ក្រុមហ៊ុន Samsung បានអះអាងថាទូរស័ព្ទ Galaxy S5 អាចទប់ទល់ ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង