ស្នោមាសមើលទៅដូចពិតប្រាកដវត្ថុប៉ុន្តែគឺ 98 អ៊ែរភាគរយ [វីដេអូ]

អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិស្វីសបានប្រើបច្ចេកទេសកាត់គែមដើម្បីបង្កើតមាស Foam មួយដែលជាការ 98 ខ្យល់ភាគរយ. តើធ្វើដូចម្តេចមានប្រយោជន៍សម្ភារៈនេះអាចមាននៅក្នុងពិភពពិត?

16750 0