អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅអឺរ៉ុបផ្កាយរណបតូចនោះ

European science satellite disintegrates
អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅអឺរ៉ុបផ្កាយរណបតូចនោះ (តាមរយៈ AFP ថា)

ផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្រ្តដែលបានចំណាយពេលមួយដែលបានវាស់វាលទំនាញរបស់ផែនដីវិញដោយចូលបរិយាកាសនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយភាគច្រើនបានបែកបាក់គ្នាតាមការគ្រោងទុក, ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប (ESA បាន) បានឱ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃចន្ទ. ដូចការរំពឹងទុក, ការប៉ាន់ប្រមាណ 25 ភាគរយនៃផ្កាយរណប GOCE មួយតោន ...

15556 1