គេហទំព័រដាណឺម៉ាកប្រែទៅជាភោជនីយដ្ឋានផ្ទះយកទៅឆ្ងាយ

Danish website turns homes into take-away restaurants
គេហទំព័រដាណឺម៉ាកប្រែទៅជាភោជនីយដ្ឋានផ្ទះយកទៅឆ្ងាយ (តាមរយៈ AFP ថា)

វេបសាយដាណឺម៉ាកត្រូវបានងាកទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានផ្ទះឯកជនយកទៅឆ្ងាយដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាអ្វីដែលពួកគេចម្អិនអាហារ, នៅពេលដែលនិងសម្រាប់អ្វីដែលតម្លៃ. “ពេលខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់មួយបម្រើលក់, ពេលខ្លះឡើងទៅ 20. វាអាស្រ័យលើអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើឱ្យនិងរបៀបដែល ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង