ឧបករណ៍​ស្មា​ត

លក់ Samsung Galaxy ត្រៀមលក្ខណៈពិនិត្យឡើងវិញនាឡិកាដៃ

Samsung Galaxy Gear smartwatch review
ថ្ម lifeThe លក់ Samsung Galaxy ត្រៀមលក្ខណៈមានថាមពលថ្ម 315mAh ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទតាមរយៈការពិសេសមួយ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ