អ្នកនិពន្ធបណ្ណសារ: លោក​ពេត្រុស

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបើកតូច, ផ្ទៃចូលទៅប្រជែងជាមួយ iPad បាន

Microsoft Launches Smaller, Surface Go to rival the iPad
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10in ថ្មី 10 ឧបករណ៍ Tablet គឺពាក់កណ្តាលការចំណាយនៃការគាំទ្រផ្ទៃ, គោលបំណងរបស់ Apple និង iPad របស់ក្រុមហ៊ុន Google ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ

កម្មវិធីនិពន្ធវីដេអូ Movavi: ចម្លើយទៅនឹងការកែសម្រួលវីដេអូតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា

Movavi Video Editor: Answers to all your Video Editing Needs
ការកែសម្រួលវីដេអូត្រូវបានចាត់ទុកមួយនៃការប្រឈមការងារបច្ចេកទេសនិងច្រើនបំផុតនៅលើភពផែនដី. នេះ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ