របស់​ផ្លែ​ប៉ោម​ឃ្លាំមើល​ថ្ម​ប្រហែល​ជា​នឹង​មិន​ស្ថិតស្ថេរ​ថ្ងៃ​នេះ

របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ក្រុមហ៊ុន Apple មាន​បំណង​សម្រាប់ 19 ម៉ោង​នៃ​ជីវិត​ថ្ម​ទូទៅ​ប្រើ​ក្នុង SmartWatch ជំនាន់​ដំបូង​របស់​ខ្លួន.