មាស​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S របស់​ផ្លែ​ប៉ោម​នៅ​តែ​គូរ​ជួរ​នៅ​ទីក្រុង​ឡុ​ង​ដ៍

Apple’s gold iPhone 5S is still drawing queues in London
មាស​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S របស់​ផ្លែ​ប៉ោម​នៅ​តែ​គូរ​ជួរ​នៅ​ទីក្រុង​ឡុ​ង​ដ៍ (តាមរយៈ សួរ​សំណួរ​នេះ)

អ្នករចនាម៉ូដទូរស័ព្ទ iPhone 5S មាស gadget របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅតែគូរជួរនៅទីក្រុងឡុងដ៍, បើទោះជាបានចេញលក់លើទីផ្សារជាងមួយខែមុន. យើងបានទៅលើ Apple Store នៅក្នុងផ្សារទំនើបទីក្រុង Stratford ទីក្រុងឡុងដ៍នៅលើផ្សារ Westfield ថ្ងៃសុក្រ, ដែលជាកន្លែងដែលរួមជាមួយជួរធំសម្រាប់ iPad អាកាស, នៅទីនោះ ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta