សង្រ្គាមមួយទៀតនៅក្នុងវឌ្ឍនភាព

Another War in Progress
លោកអូបាម៉ាបានធ្វើឱ្យការវាយប្រហារស៊ីរីបានផ្អាករង់ចាំការសភា (តាមរយៈ AFP ថា)

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដកការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសស៊ីរីដែលបានភ្លាម, ទោះបីជារបបក្រុងដាម៉ាកាសបាននិយាយថាវាត្រូវបានគេបង្រៀនសម្រាប់ការវាយប្រហារណាមួយឡើយ. លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកនឹងស្នើឱ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានវិធានការយោធាបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្ត ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង