8 មូលហេតុដែលបណ្តាលរង្វង់ខ្មៅងងឹត

8 Reasons that Cause the Dark Circles
8 មូលហេតុនៃរង្វង់ខ្មៅងងឹតដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពី (តាមរយៈ : http://www.stylecraze.com)

គ្មាននរណាម្នាក់ចង់បញ្ចប់ឡើងសម្លឹងមើលដូចជា ខ្លាឃ្មុំផេនដាយក្ស! ជាអកុសល, រង្វង់ខ្មៅងងឹត ហាក់ដូចជាបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃមួយ. មនុស្សភាគច្រើនចាត់ទុកថ្លុកនៃរង្វង់ខ្មៅងងឹតទាំងនោះនៅលើហេតុផលជាច្រើនដែលចាប់ផ្តើមពីការហត់នឿយ, កង្វះនៃការគេង ទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta