5 ត្រូវតែមើលឃើញភាពយន្តឧបករណ៍ IMAX នៃ 2014

5 Must See IMAX Movies of 2014
5 ត្រូវតែមើលឃើញភាពយន្តឧបករណ៍ IMAX នៃ 2014 (តាមរយៈ : http://www.ageofthenerd.com)

ឆ្នាំនេះត្រូវបានរាងឡើងដើម្បីជាការគួរឱ្យរំភើបសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តស្អាតចូលមើលនៅជុំវិញពិភពលោក. ជាមួយនឹងការឱ្យបានើនភាគបន្តមួយចំនួននៃសិទ្ធិច្រើនបំផុតផងដែរដឹង, បិទបើករង់ចាំយូរមកហើយនិងមានការរីកចម្រើននៃរឿងរ៉ាវដើម, 2014 មានសក្តានុពលដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការល្អបំផុតនេះ ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta