47-រឿងអគារខ្ពស់នឹងការគ្មានជណ្តើរយន្ត?

ផែនការដើម្បីសាងសង់របស់អេស្ប៉ាញមួយនៃអគារដែលខ្ពស់ជាងគេនៅអឺរ៉ុបលំនៅដ្ឋានដែលត្រូវបានពន្យារពេលនៅពេលដែលពួកគេបានភ្លេចស្ថាបត្យករដឹងថាជណ្តើរយន្តនោះ.

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

12631 0