ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ Nvidia Shield ទូរទស្សន៍: ប្រអប់ទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ល្អបំផុតជាមួយនឹងកាន់តែច្រើនឡើង AI អស្ចារ្យ

Nvidia Shield TV review: the best Android TV box with brilliant AI upscaling
New hide-away design, great remote, top performance and impressive HD to 4K upscaling make for ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ

ខ្ញុំពិតជាគ្រូពេទ្យអ្នកឯកទេសខាងជំងឺមហារីកដែលបានទទួលជំងឺមហារីកសុដន់មួយ. នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀន

I’m an oncologist who got breast cancer. This is what I learned
ជំងឺមហារីកគឺមិនមែនជាការប្រយុទ្ធមួយ, ការបាត់បង់សក់មានបញ្ហា - និងគ្រូពេទ្យសូម្បីតែដូចខ្ញុំមិនអាចរៀបចំសម្រាប់ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ