საკვანძო არქივი: Sûreté du Québec

Sixty მკვდარი ან დაკარგული კანადაში მატარებლის კატასტროფის.

Sixty dead or missing in Canada train disaster.
Sixty მკვდარი ან დაკარგული კანადაში მატარებლის კატასტროფის: პოლიციის (გავლით AFP) რაოდენობის მკვდარი ან დაკარგული ... ვრცლად
გაუზიარე ეს