Sony SmartWatch 3 სწრაფი მიმოხილვა [ვიდეო]

Sony- ის SmartWatch 3 თურმე Android Wear შევიდა სრულფასოვანი sport watch, დამოუკიდებელი GPS და მუსიკა.

 

დაკავშირებული სტატიები

16315 0