ახალი ნარკოტიკების ეპყრობა დეპრესიის ნაკლები 24 საათი ! [ვიდეო]

წყალდიდობის ახალი ანტიდეპრესანტები მუშავდება, რათა დაეხმაროს პაციენტებს უკეთესად რამდენიმე საათის განმავლობაში, ვიდრე რამდენიმე კვირის.