როგორ ასტრონავტები გადარჩება დიპლომატიური დაძაბულობის სივრცეში

How astronauts survive diplomatic tensions in space
როგორ ასტრონავტები გადარჩება დიპლომატიური დაძაბულობის სივრცეში (მეშვეობით AFP)

While the United States and Russia traded sanctions this week in a burgeoning crisis over Crimea, astronauts from both nations rose above the discord in their sanctuary hundreds of miles from დედამიწა. Experts say mounting political and economic tensions…

გაუმჯობესებულია Zemanta