მაშინაც კი, ტელევიზორები შეუძლია შეაგროვოს მონაცემები On You, Thanks To Samsung

Samsung- ის Smart TV შესაძლოა ჩაიწეროს, რას ამბობს თქვენი მისაღები და გააგზავნეთ მესამე მხარის.

18804 0