სასმელი ყავა შეიძლება შეამციროს თვითმკვლელობის რისკის!

ახალი კვლევის ჰარვარდის მკვლევართა თქმით, სასმელი 2-3 ჭიქა ყავა დღეში შეუძლია შეამციროს თვითმკვლელობის რისკის 50 პროცენტი.

 

გაუმჯობესებულია Zemanta