Tipron: A Rolling ակնախնձոր Robot պրոյեկտոր [VIDEO]

 

Այն Tipron պրոյեկտոր զույգ է app այնպես որ կարող եք վերահսկել պրոյեկտոր ձեր հեռախոսում. Բայց իսկապես թույն մասն է Tipron է, որ այն կարող է տեղափոխել շուրջ իր սեփական.

17853 0