Tout pwen4.5

Te Kontni an deja pibliye isit la te retire. Nou ekskize nou pou nenpòt deranjman.