marye Gay marye a pou premye fwa nan Angletè ak Wales

Gay couples marry for first time in England and Wales
marye Gay marye a pou premye fwa nan Angletè ak Wales (atravè AFP)

marye Gay atravè Angletè ak Wales te di “mwen” nan Samdi kòm yon lwa otorize maryaj menm sèks te antre an aplikasyon nan mitan lannwit, etap final la nan yon batay lontan pou egalite. Apre maryaj yo an premye nan milye yon ras sipoze marye, Premye Minis…

Enhanced pa Zemanta